załóż konto
login:   hasło:     przypomnienie hasła
w koszyku 0.00zł   ikona   koszyk

Procedura reklamacyjna sklepu internetowego VIP COLLECTION

Sprzedającym jest :
WITTCHEN S.A. Kiełpin, ul Ogrodowa 27/29, 05-092 Łomianki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352760, NIP 951-10-22-154, REGON 011664266.
Kontakt : E-mail: esklep@vipcollection.pl, tel. (22) 266 88 00, fax: (22) 22 266 84 18, strona internetowa: www.sklep.vipcollection.pl

Reklamacji podlegają wady polegające na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, gdy :
 1. Produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. Produkt nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. Produkt wydany kupującemu jest w stanie niezupełnym.


W przypadku sprzedaży produktów w Sklepie internetowym VIP COLLECTION:

do dnia 24/12/2014 reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Dz. U Nr 141 poz. 1176 (Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego – Ustawa z dn. 27/07/2002 r.)

Reklamacje można składać z tytułu :
 • niezgodności towaru z umową (sprzedaż konsumencka) do 2 lat od wydania produktu
 • gwarancji – zgodnie z warunkami gwarancji
 • rękojmi (sprzedaż między podmiotami gospodarczymi) – 1 rok rękojmi

od 25/12/2014 reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Dz. U 2014 poz. 827 (Ustawa z dnia 30/05/2014 o prawach konsumenta)

Reklamacje można składać z tytułu :
 • rękojmi za wady do 2 lat od wydania produktu
 • gwarancji (o ile takie oświadczenie zostało wydane przez gwaranta) – zgodnie z warunkami gwarancji
 
 1. W celu złożenia produktu do reklamacji, Konsument zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu (paragon, faktura, potwierdzenie dokonania płatności kartą, wyciąg z karty płatniczej lub inny dokumentu potwierdzający miejsce, dane sprzedawcy i datę zakupu).
 2. Zgłoszenie reklamacyjne Konsument może złożyć wraz z towarem i dowodem zakupu:
  • w najbliższym sklepie (Salonie/Outlecie) firmowym WITTCHEN (adresy sklepów dostępne na stronie internetowej www.vipcollection.pl);
  • w formie krótkiego opisu uszkodzeń wraz z roszczeniem i zwrotnymi danymi teleadresowymi na adres (zalecany formularz zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest w każdym miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedającego, a także na stronie internetowej www.sklep.vipcollection.pl/complaints.html);
   

  Centrum Logistyczne WITTCHEN
  Departament Jakości
  Palmiry, Ul. Gdańska 60
  05-152 Czosnów
  e-mail : reklamacje@wittchen.com


 3. Zgłoszenia reklamacyjne składa się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: www.sklep.vipcollection.com/complaints.html. Konsument w celu złożenia reklamacji jest zobowiązany do złożenia oświadczenie woli, w którym zawarte są podstawowe informacji odnośnie stwierdzonych wad produktu i dane umożliwiające dokonanie kontaktu z Klientem. Następnie należy oczekiwać na kontakt od kuriera, który odbierze przedmiotową reklamację (reklamowany towar) w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia.

  Formularz reklamacji

 4. Konsument otrzymuje kopię zgłoszenia reklamacyjnego w formie PDF na podany adres e-mail.
 5. Formą powiadomienia Klienta o sposobie ustosunkowania się do żądań są:
  • wiadomość SMS lub
  • wiadomość e-mail lub
  • w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka rejestrowana)
 6. O sposobie ustosunkowania się do żądań określonych z zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Klienta, Klient może zwrócić się do Sprzedającego o ponowne rozpatrzenie reklamacji. 8.  
Kiełpin, k/ Warszawy 15/12/2014 r.